PayPal Thank you page

Hvala na Vašoj uplati.
Vaša transakcija je uspješno izvršena, a potvrda o kupnji poslana Vam je na Email. Možete se prijaviti na svoj korisnički račun na www.paypal.com da biste vidjeli pojedinosti o toj transakciji.